კაკლისა და ნუშის ბაღი ბოლნისში

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში შპს აგრო ბალავარს გავუშენეთ კაკლის და ნუშის ბაღი.

15 ჰექტარზე ჩავატარეთ სრული სამუშაოები, კერძოდ:

გავიყვანეთ თანამედროვე სარწყავი სისტემა;

დავამუშავეთ ნიადაგი;

დავრგეთ საუკეთესო ხარისხის კაკლისა და ნუშის ნერგები ჩვენი პარტნიორი სანერგეებიდან;

გავაკეთეთ მაღალხარისხიანი ღობე;

საბოლოო ჯამში, ცარიელი მიწიდან მფლობელს ჩავაბარეთ გაშენებული ბაღი.