ჩვენ შესახებ

კომპანია ,,აგრო ვიჟენი’’ არის საქართველოს ბაზარზე ერთადერთი აგრო საკონსულტაციო ცენტრი, რომელიც გთავაზობთ აგრო ბიზნესთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრობლემის მოგვარებასა და მრავალწლიანი კულტურების ბაღის სრული მომსახურებით გაშენებას.

ჩვენთან თანამშრომლობის შემთხვევაში თქვენ ავტომატურად ერთვებით სახელმწიფო თანადაფინანსების პროგრამებში. საიდანაც მიიღებთ: ნერგების, წვეთოვანი სარწყავი სისტემის, სეტყვის საწინაღმდეგო ბადის, რიგთაშორის ბოძების და მავთულის ღირებულების 50%-70%-იან თანადაფინანსებას.