სერვისები

მიწის შეფასება და ვარგისიანობის დასკვნა

ჩვენი კომპანია დაგეხმარებათ მიწის აგროქიმიური ანალიზის ჩატარებაში, რადგან ზუსტად იცოდეთ თუ რომელი ერთწლიანი ან მრავალწლიანი კულტურისთვის არის შესაფერისი თქვენი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი.